Tín dụng đang tăng trưởng âm

(Skyf.vn) Theo Tổng cục Thống kê, đến ngày 20/9, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đã đạt 7,17%, cao hơn so với mức tăng cùng kỳ nhưng so với tháng 8, chỉ số này đã giảm 0,25 điểm %.

Số liệu về hoạt động ngân hàng 3 quý đầu năm của Tổng cục Thống kê mới công bố ghi nhận dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thời gian qua đã ảnh hưởng tới mức tăng trưởng tín dụng chung của toàn ngành ngân hàng.

Theo đó, đến ngày 20/9, tổng phương tiện thanh toán toàn hệ thống mới tăng 4,95% so với cuối năm 2020, trong khi cùng kỳ năm trước tăng được 7,58%. Trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, huy động vốn của toàn hệ thống đến trung tuần tháng 9 đạt 4,28%, thấp hơn mức tăng 7,48% cùng kỳ năm 2020, và tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 7,17%.

Tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đã âm gần 23.000 tỷ đồng trong 20 ngày đầu tháng 9

Theo đánh giá của cơ quan thống kê, mức tăng trưởng tín dụng kể trên vẫn hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm nay. Thực tế, dù mức tăng trưởng tín dụng kể trên vẫn tích cực hơn rất nhiều so với mức tăng 4,99% cùng kỳ năm 2020, so với cuối tháng 8, chỉ tiêu này đã ghi nhận giai đoạn tăng trưởng âm.

Cụ thể, theo Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đến ngày 31/8 đã là 7,42%, tương đương dư nợ toàn hệ thống đạt trên 9,87 triệu tỷ đồng. Như vậy, trong 20 ngày đầu của tháng 9, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đã giảm ròng gần 23.000 tỷ đồng (xấp xỉ 1 tỷ USD quy đổi theo tỷ giá hiện tại).