Tag: tìm việc làm

Doanh Nghiệp

Nghị lực của cô gái 3 quả thận, mất việc vì Covid-19 quyết...

Cô gái “3 quả thận”, phải bỏ ngang Đại học vì gia đình phá sản, vừa mất việc do Covid-19 lên truyền hình tìm việc làm là câu chuyện...