Tag: thay đổi hoàn toàn

Sống

Quy tắc giúp Steve Jobs "cứu" Apple tại thời điểm đen tối...

Đó chính là cách ông trùm công nghệ khiến Apple "sống dậy huy hoàng" một lần nữa.