Tag: SPAC

Tài Chính Quốc Tế

Đầu tư vào SPAC có thể thành công nhờ vào yếu tố duy nhất...

(Skyf.vn) Điểm mạnh lớn nhất của SPAC là hiệu suất cổ phiếu của SPAC ít liên quan đến công ty cơ bản và nhiều hơn liên quan đến những...