Tag: ông Hoàng Quốc Vượng

Thời sự

Chân dung Chủ tịch mới của PVN Hoàng Quốc Vượng

Ông Hoàng Quốc Vượng thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương để đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc...