Tag: mặt bằng kinh doanh

Thời sự

Tuyến phố đồng bộ biển hiệu, quảng cáo giờ ra sao?

Hiện nay, những tấm biển hiệu, quảng cáo theo tính đồng bộ trên phố Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội) đã thưa thớt đi rất nhiều.