Tag: dự án trọng điểm

Chứng Khoán

PV GAS: Chính thức đón nhận dòng khí đầu tiên từ mỏ Sao...

Với sản lượng mỗi năm khoảng 1,5 tỷ m3 khí; 2,8 triệu thùng dầu thô và condensate, nguồn khí Sao Vàng - Đại Nguyệt sé đảm bảo các...