Tag: danh gia vọng tộc

Sống

Ép trọng thần số 1 của mình là Tuân Úc phải chết, Tào Tháo...

Ít ai có thể ngờ được rằng, một trong những người con trai của Tuân Úc đã trở thành nhân vật tiên phong hàng đầu dưới trướng nhà Tư...