HDBank lãi khoảng 5.919 tỷ đồng trong 9 tháng

(Skyf.vn) Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank, HoSE: HDB) vừa cho biết, 9 tháng 2021, lợi nhuận đạt 82% kế hoạch cả năm.

Theo đó, tại thời điểm 30/9/2021, dư nợ tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ kiểm soát thấp dưới 1%, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất ở mức 1,4%, đều thấp hơn cùng kỳ và ở nhóm thấp nhất toàn ngành.

Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng vượt 12.100 tỷ đồng, tăng 23,6%. Hệ số ROE đạt tới 24%, tăng mạnh so với mức 21,1% cùng kỳ năm trước. An toàn vốn, thanh khoản được đảm bảo với CAR (Basel II) đạt trên 13%.

HDBank đã đạt trên 82% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2021, hướng tới hoàn thành và vượt kế hoạch được ĐHCĐ giao. Được biết, năm 2021, HDBank lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 7.281 tỷ đồng, tăng 25% so với năm ngoái. Như vậy, HDBank đã đạt khoảng hơn 5.919 tỷ đồng lợi nhuận sau 9 tháng.

HDBank lãi khoảng 5.919 tỷ đồng trong 9 tháng.

Nguồn vốn mới sẽ giúp HDBank nâng cao hơn nữa tiềm lực tài chính cùng các chỉ tiêu an toàn vốn đã ở mức tốt. Đồng thời vốn huy động với chi phí thấp trên thị trường quốc tế sẽ bổ sung vào nguồn cho vay trung, dài hạn và đầu tư theo chiến lược phát triển 2021-2025.

Ngoài ra, HDBank vừa hoàn tất chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%. Theo phương án phân phối, HDBank phát hành 398,4 triệu cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông. Nguồn vốn để phát hành từ lợi nhuận chưa phân phối tích lũy theo báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định. Sau khi hoàn tất việc phát hành trả cổ tức, vốn điều lệ của HDBank hiện đạt trên 20.073 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, ngày 04/10 HDBank đã hoàn thành đăng ký niêm yết bổ sung 398,4 triệu cổ phiếu này và từ ngày 15/10 cổ phiếu phát hành thêm sẽ chính thức được giao dịch